సంక్రాంతి రోజు మీ ఇంటికి వచ్చిన గంగిరెద్దుని ఎందుకు ఆదరించాలి.

సంక్రాంతి రోజు మీ ఇంటికి వచ్చిన గంగిరెద్దుని ఎందుకు ఆదరించాలి.

sankranti festivalతెలుగు నట మూడు రోజులు పైగా జరుపుకునే ఏకైక పండగ మన సంక్రాంతి. మన సంప్రదాయాలు ప్రకారం బోగి,కనుమమరియు సంక్రాంతి రోజులకి ఒక్కొక రోజుకి ఒక్కొక ప్రత్యేకత ఉంది.సంక్రాంతి పండగను తన కున్న దానితో తృప్తిగా చేసుకోవాలని ప్రతి తెలుగు వాడు కోరుకుంటాడు. మన ఇంటి ముందికి సంక్రాంతి రోజే గంగిరెద్దుల వాడు ఎందుకు వస్తాడు మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా. సంక్రాంతి రోజు వచ్చే గంగిరెద్దుకి ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉంది. మీ ఇంటికి వచ్చిన గంగిరెద్దుని ఎందుకు, ఎలా ఆదరించాలో వాటి వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియో రూపం లో మీకోసం.sankranti festival

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: