శ్రీలంకలో దొరికిన రావణుడి అస్థిపంజరం ఆనవాళ్ళు .

శ్రీలంకలో దొరికిన రావణుడి అస్థిపంజరం ఆనవాళ్ళు .

ravana skeletonభారత దేశంలో శ్రీమనారాయణడు నరుడిగా అవతరించి దుష్ట శిక్షణ,శిష్ట రక్షణ చేసిన ఆ మహా పుణ్య కాలాన్ని మన రామాయణం గా పిలుచుకుంటాం . ఎంతో మంది తెలివి మంతుల రామాయణం అనే కావ్యం జరగలేదు అని వాదించిన అది అంత కల్పించిన కథ అని చెప్పిన రామాయణం సంబంధించిన ఆధారాలు బయట పడుతూ ఉన్నాయి.శ్రీ రాముడు తన సేనతో తయారు చేసిన భారత దేశం నుండి శ్రీలంకకు రామ సేతు నిర్మాణం ఇప్పటికి మనం చూస్తున్నాం.ఆంజనేయుడు లంకలో కాలు మోపిన ప్రదేశం కూడా ఇప్పటికి ఎలాంటి చెక్కు చెదరకుండా చూడొచ్చు. రాముడు ,రావణుడు మధ్య యుద్ధం జరిగిన తర్వాత రావణుడు మరణిస్తే సాక్షాత్తు రాముడే రావణుడికి అంత్యక్రియలు జరిపించడం వల్లన రావణుడి అస్థిపంజరం చెక్కు చెదరకుండా ఇప్పటికి అలాగే ఉంది అని ప్రచారం. మరిన్ని పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.ravana skeleton

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: