అరెస్ట్  తరువాత తొలిసారి  మీడియా తో మాటలాడిన యాంకర్ ప్రదీప్.

అరెస్ట్ తరువాత తొలిసారి మీడియా తో మాటలాడిన యాంకర్ ప్రదీప్.

Anchor Pradeep speaksకొత్త సంవత్సరం సంబరాలు కొన్ని గంటల్లోనే ఆవిరి అయ్యాయి మన యాంకర్ ప్రదీప్. అనుకోకుండా ఇంటికి వెళ్తూ పోలీస్ లకి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికాడు. మన హైదరాబాద్ లో రోజు ఎంతో మంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరుకుతారు తెల్లారి నుండి ఎవరి దారి వారిది.మరి యాంకర్ ప్రదీప్ మనం ప్రతి రోజు చూసే బుల్లి తెరలో ఎప్పుడు కనిపించే ఒక సెలబ్రిటీ అందుకే మీడియా ప్రదీప్ ఒక క్రిమినల్ లాగా చూపిస్తుంది.డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పోలీస్ కేసు అయ్యాక మూడు రోజుల అజ్ఞాతం తర్వాత మొదటి సరి తన అభిమానుల కోసం ప్రదీప్ మీడియా తో మాట్లాడారు. ప్రదీప్ ఏమని మాట్లాడాడు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో ని పూర్తిగా చూడండి.Anchor Pradeep speaks

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: