ప్రముఖ హీరో పై హత్య ప్రయత్నం,ఆందోళనలో చిరు,నాగ్,ఎన్టీఆర్ .

ప్రముఖ హీరో పై హత్య ప్రయత్నం,ఆందోళనలో చిరు,నాగ్,ఎన్టీఆర్ .

సినిమా పరిశ్రమలో హీరోకి ఉన్నంత అభిమానులు మారే సహా నటుడికి ఉండరు అనేది అందిరికి తెలిసిన సత్యం.అభిమాన హీరో కోసం ప్రాణాలు కూడా ఇచ్చే అభిమానులను మన చూసాం.ఇప్పుడు రోజులు మారుతూ ఉన్నాయి ఒక హీరో అభిమానులు తమ అభిమానాన్ని చాటుకోవడానికి ఇంకొక హీరో అభిమానులు కొట్టుకోవడం కూడా చూస్తున్నాం.ఎన్నో లక్షల మంది అభిమానుల కలిగిన ఒక ప్రముఖ హీరో పై హత్య ప్రయత్నం జరగడం సినిమా పరిశ్రమలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా చర్చింకుంటున్న అంశం. ఈ విషయం గురించి తెలుగు నటులు చిరంజీవి,నాగార్జున,ఎన్టీఆర్ లాంటి తీవ్రంగా విమర్శించుతున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా హీరో తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియోని చూడండి.murder attempt on star hero

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: