పావలా గొడవ 25 కోట్ల రూపాయలకు బొక్క పెట్టింది.

పావలా గొడవ 25 కోట్ల రూపాయలకు బొక్క పెట్టింది.

interesting Legal caseమనలో చాల మంది ఏదైనా కొత్త వస్తువు కొన్న తర్వాత సరిగ్గా పనిచేయక పోతే దుకాణం యజమాని దాన్ని తిరిగి తీసుకొని ఇంకొక కొత్త వస్తువు ఇవ్వాలి ఇదే కన్స్యూమర్ ఫోరమ్ లో వినియోగ దారునికి ఉన్న ఒక విలువైన అస్త్రం.అచ్చం ఇలాంటి గొడవ మొదలైంది కానీ ఇక్కడ గొడవ మాత్రం 25 పైసల కోసం.మనలో చాల మంది పావలా,ఒక్క రూపాయి తిరిగి అడగరు. కానీ ఒక్కతను 25 పైసల కోసం తన తెలివితో ఏకంగా 25 కోట్ల రూపాయలు నష్ట పరిహారం అందుకున్నాడు. ఇంతకీ ఏంటి ఆ లెక్క ఎవరా మనిషి పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియో లో మీ కోసం.interesting Legal case

 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: