దర్శకుడికి కోపం వచ్చింది ఆ స్టార్ హీరోని ఒక ఆట ఆడుకున్నాడు.

దర్శకుడికి కోపం వచ్చింది ఆ స్టార్ హీరోని ఒక ఆట ఆడుకున్నాడు.

hero director funny controversy

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో హీరో హీరోయిన్ మధ్య వివాదాలకు కొదవ లేదు. ఆ నటుడు తెలుగు సినిమా పరిశ్రలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాదించుకున్నాడు. తెలుగు లో ఆ నటుడికి కోట్ల మంది అభిమానులు కానీ ఒక సినిమా విషయం లో ఒక దర్శకునితో వివాదం వచ్చింది .నిజానికి ఆ దర్శకుడు హీరోకి ఏ విదంగా బుద్ది చెప్పాడో మీరు తెలుసుకుంటే పగల బడినవ్వుకుంటారు. ఇంతకీ ఎవరా హీరో,దర్శకుడు ఏంటా సంఘటన పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.hero director funny controversy

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: