అంత్యక్రియల్లో లేచిన బాలిక శవం ఎందుకో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.

అంత్యక్రియల్లో లేచిన బాలిక శవం ఎందుకో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.

మనం వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్తాము ఇక్కడ వింతే ముంది అనుకుంటున్నారు ఒక్క సారి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వెళ్ళండి మీ జీవితం లో ఎన్నడూ చూడని సంఘటనలు అక్కడ చూస్తారు. మీరు లంచం ఇవ్వకూడ కనీసం ఆసుపత్రిలో కూడా చేర్చుకోరు. మరి వైద్యం అంటారా మీరు వైద్యులు మరియు నర్సులకి మీ అవసరం కొద్దీ మామూళ్లు ఇస్తా ఉంటే మీకు వైద్యం అందుతుంది. వాళ్లతో పని చేయించుకోవడానికి మనం ఎంతో కష్టపడాలి. చాల మంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యం చేపించుకోకపోవడానికి ముఖ్య కారణం లంచగొండి తనం,పని పట్ల అంకిత భావం లేని సిబ్బంది. ఇక్కడ మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది ఒక బాలికకు సరిగ్గా వైద్యం చేయక చనిపోయింది అని చెప్పి పంపించారు తీరా అంత్యక్రియాల్లో ఆ అమ్మాయి లేచి కూర్చింది. ఇంతకీ ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగింది తెలుసుకోవాలంటే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి.Telugu News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: