గజల్ శ్రీనివాస్ 20సంవత్సరాల నుండే మహిళలను వేధిస్తున్నాడు.

గజల్ శ్రీనివాస్ 20సంవత్సరాల నుండే మహిళలను వేధిస్తున్నాడు.

Ghazal srinivas sexual harassmentగజల్ శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు ఒక మహిళను వేధించాడు అనుకుంటే పొరపాటు.గజల్ శ్రీనివాస్ తన వేధింపులో ఎంతో మహిళలు నలిగిపోయారు అన్నది సత్యం. ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ పని మీద కంటే ఎక్కువ మహిళను లోబరుచుకోవడానికి తరచూ తన ఆఫీస్ లో పని చేసే మహిళను మార్చేవాడు. 20 సంవత్సరాల క్రిందటే తన దగ్గర పనిచేసిన మహిళను తన సెక్సువల్ కోరికల కోసం ఒక మహిళను వేధించింది ఆధారాలతో సహా దేవి అనే సంఘ సంస్కర్త నిరూపించింది. గజల్ శ్రీనివాస్ సంఘం లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉండడం వలన ఆ మహిళకు అప్పుడు న్యాయం జరగేలేదు.ఇంతకీ ఎవరా మహిళా పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియో రూపం లో మీకోసం.Ghazal srinivas sexual harassment

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: