దొంగతనం ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పిన ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి.

దొంగతనం ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పిన ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి.

currency notes theftమన జీవితంలో ఎన్నో దొంగతనాలు గురించి విన్నాం,చదివాం,చూసాం కానీ ఇలాంటి దొంగతనం ఎక్కడ చూసి ఉండరు. ఇక్కడ దొంగ ఎవరో కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం లో పని చేసే దాదాపు నెలకి లక్ష రూపాయల జీతం తీసుకుంటూ నోట్ల ముద్రణ విభాగం లో ఉన్న ఉన్నతాధికారి.తన ఆఫీస్ లో ఎక్కడ చేయి పెట్టిన కొత్త నోట్ల కట్టలు కనిపిస్తాయి.తన ఇంట్లో అయితే ఎక్కడ చూసిన నోట్ల కట్టలే.మనోడు అత్యాశకి పోయి రోజు ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్ల కట్టల ఎలా తన ఇంటికి తీసుకు పోతున్నాడో మీరు ఈ వీడియోలో చూడండి.currency notes theft

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: