పెళ్లయిన 15 నిమిషాలకే భర్తకు విడాకులు ఇచ్చిన భార్య.

పెళ్లయిన 15 నిమిషాలకే భర్తకు విడాకులు ఇచ్చిన భార్య.

couple divorceమన హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్ళిళకి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందొ ప్రపంచానికి మొత్తానికి తెలుసు. మన వివాహబంధం మిగతా దేశాలతో పోల్చితే అత్యుత్తమైనది. ఇప్పటి తరం యువత పాచ్యాత సంసృతికి అలవాటుపడి ఎక్కువ మంది విడాకులు తీసుకుంటూన్నారు.ఒకప్పుడు కోర్టులో విడాకుల కేసు పెడితే ఆ కుటుంబాన్ని చాల చిన్న చూపు చూసేవారు. ఎందుకంటే భార్యాభర్తల మధ్య అభిప్రాయ బేధాలు ఉంటె వాటిని ఇంట్లోనే పరిష్కరించుకోలేడు విడాకుల తీసుకొని ఏం చేయలేడు అని అప్పటి మన పెద్దల అభిప్రాయం.ఒక జంట ఎంతో ఆనందంగా పెద్దలందరి ముందు పెళ్లి చేసుకొని అదే కల్యాణ మండపంలో విడాకులు తీసుకున్న విచిత్ర సంఘటన జరిగింది. ఇంతకీ ఎక్కడ జరింగింది ఆ సంఘటన తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని చూడండి.couple divorce

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: