ప్రదీప్ గురించి తన తల్లే ఆశ్చర్యపడే కామెంట్స్ చేసింది.

ప్రదీప్ గురించి తన తల్లే ఆశ్చర్యపడే కామెంట్స్ చేసింది.

anchor pradeep machirajuనూతన సంవత్సర సంబరాలు ముగించుకొని వస్తున్న యాంకర్ ప్రదీప్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో దొరికిన తర్వాత పోలీసులు ప్రదీప్ పై కేసు నమోదు చేసారు. ప్రదీప్ సేవించిన మద్యానికి ఏకంగా పోలీస్ వాడే బ్రీత్ అనలైజర్ ఏకంగా మాములు కన్నా మూడు రేట్లు ఎక్కువ చూపించింది. దింతో పోలీస్ లు ప్రదీప్ ని డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు లో అరెస్ట్ చేసారు. ప్రదీప్ తన కారులో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ప్రయాణం చేస్తూ దొరకడం పోలీసులకి మరిన్ని అనుమానాలను కలిగిస్తుంది. యాంకర్ ప్రదీప్ గురించి తన తల్లి ని వివరణ అడగగా అందరు ఆశ్చర్యపడేలాగా చెప్పింది. ఇంతకీ ప్రదీప్ తల్లి ఎం చెప్పింది పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియోలో మీ కోసం.anchor pradeep machiraju

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: