సొంత బావకిచ్చి పెళ్లిచేసారు మొదటి రాత్రే అతను హిజ్ర అని తేలింది.

Telugu News:third genderమనిషి తన విభిన్న అవసరాల కోసం పెళ్లి తో ఒక అడ ,మగ ఒక్కటి అవుతారు.ఇక్కడ పెళ్లి కూతురు తన సొంత బావను ఇష్టపడి అందరి పెద్దల ముందే అగ్ని సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకుంది.తాను అందరిలాగా ఎన్నో ఆశలతో అత్తగారింట్లో సంసారం మొదలు పెట్టాలి అనుకుంది. మొదటి రాత్రి రోజే పెళ్లి కూతురికి తనకు చేసుకున్న వాడు మగాడు కాదు ఒక హిజ్రా అని తెలిసింది. తర్వాత ఎం జరిగింది అలాంటి పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియోలో మీ కోసం .Telugu News

See More Telugu News:

తెలుగు లో నటించిన చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడెలా ఉన్నారు.

మొదటి రాత్రి రోజే పెళ్ళానికి నరకం చూపించిన శాడిస్ట్ మొగుడు

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: