సూపర్ స్టార్ రజిని కాంత్ పార్టీ లోగో ఇదే .

సూపర్ స్టార్ రజిని కాంత్ పార్టీ లోగో ఇదే .

Super Star Rajini Kanthతమిళ్ సూపర్ స్టార్ రజిని కాంత్ ఎన్నో రాజుల నుండి రాజకీయాలకు చాల దూరంగా ఉంటూ వచ్చాడు. ఈ మధ్యే తన సన్నిహితుల దగ్గర నేను ఎప్పుడో తమిళ రాజకీయాలకు రావాల్సింది ఇప్పటికే చాలా లేట్ చేశాను అన్నాడు.రజిని ఎప్పుడు దేవుడు ఆదేశిస్తే రాజకీయాలకు వస్తాను అనే వాడు కానీ ఇప్పుడు తమిళ నాడులో ఇదే జరుగుతుంది.రజిని కాంత్ డిసెంబర్ 31 వరకు తన అభిమాన సంఘాలతో సమావేశం అవుతున్నాడు. పార్టీ కి సంబందించిన లోగో లో రజిని కి ఎంతో నచ్చిన బాబా సినిమా లో ఒక చూపుడు వేలు,చిటికిన వేళ్ళు పైకేత్తి చూపించే ఆ స్టైల్ ను తన పార్టీ లోగ గా తీసికొనున్నారు.
రజిని కాంత్ 2018లో తన అభిమానుల సాక్షిగా తమిళ రాజకీయాలొకి రావడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. Super Star Rajini Kanth

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: