శాడిస్టు భర్త రాజేష్‌కు పురుషత్వ పరీక్ష చేసిన డాక్టర్స్.

శాడిస్టు భర్త రాజేష్‌కు పురుషత్వ పరీక్ష చేసిన డాక్టర్స్.

పెళ్లి కొడుకు ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు పెళ్లి కూతురు పీజీ చదివి పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం చేసుకున్నారు. 20 లక్షల పైగా కట్నం ఇచ్చిన అత్తగారు మొదటి రాత్రి కోసం ఏర్పాట్లు చేసారు. ఎవరైనా ఇంకా చేస్తారు జీవితాన్ని ఒక కొత్త సుఖాన్ని అనుభవిస్తు ఆ మొదటి రోజును ఆలా గడిపేస్తారు.ఇంతలో ఊహించని ఘటన పెళ్లి కొడుకు దాడి చేసి పెళ్లి కూతురికి తీవ్రంగా గాయాలు చేసాడు. పెళ్లి అయినా మొదటి రాత్రే భార్యను దారుణంగా హింసించిన కేసు లో రాజేష్ ను పోలీసులు అదుపులోకిని తీసుకొని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తే డాక్టర్లకే మతి పోయే నిజాలు బయట పడ్డాయి. ఏంటి ఆ విషయాలు పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ఈ క్రింద వీడియో ని చూడండి.

See More Telugu News:

మొదటి రాత్రి రోజే పెళ్ళానికి నరకం చూపించిన శాడిస్ట్ మొగుడు.

శృంగారం తర్వాత ప్రతి మహిళ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన 8 పనులు.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: