సూపర్ స్టార్ రజిని కాంత్ ప్రేమ ను ఛీకొట్టిన మహిళలు.

Super Star Rajini Kanth loveమన భారత దేశం దేశం లోనే కాక వివిధ దేశాలలో అభిమానులను సంపాదించుకున్న దక్షిణాది నటుడు రజిని కాంత్. తాను ఈరోజు సూపర్ స్టార్ కావొచ్చు కానీ తాను తన నట జీవితం ఆరంభంలో ఇద్దరు మహిళలను మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడి పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళు రజిని ని ఛీ కొట్టారు. తన జీవితం లో ఆ ఇద్దరు మహిళలు తనను తన లక్ష్యం వైపు నడవడానికి ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపారు అని అంటాడు మన సూపర్ స్టార్. నిజాన్ని అప్పటికి రజిని కాంత్ ఒక మామలు మనిషి సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు. ఇంతకీ ఎవరా మహిళలు ఎందుకు రజిని ఛీ కొట్టారు తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. Super Star Rajini Kanth

 

See More Super Star Rajini Kanth News:

ఈ సంఘటన చదివాక రజిని కాంత్ ని సూపర్ స్టార్ అని మీరే అంటారు.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: