భర్త మరణం తర్వాత సీరియల్ నటి పావని రెడ్డి ఏమిచేస్తుంది.

భర్త మరణం తర్వాత సీరియల్ నటి పావని రెడ్డి ఏమిచేస్తుంది.

Pavani Reddyతెలుగు బుల్లి తెరలో హీరోగా నీళ్లదొక్కుకుంటున్న సమయం లో ప్రదీప్ మరణం వల్ల కుటుంబం లో విషాదాన్ని నిప్పింది. ప్రదీప్ మరియు పావని ఇద్దరు కూడా సీరియల్స్ లో కలిసి నటించారు. తర్వాత పెద్దలను ఒప్పించి ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నారు. సీరియల్స్ లోగ నిత్యా జీవితం జీవిత ఉండదు ఓపిక జీవితాన్ని అనుభవించాలి . అనుకోకుండా ప్రదీప్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం. తరువాత పావని రెడ్డి ఏ సీరియల్ లో కూడా నటించడం లేదు. ఇంతకీ పావని ఇప్పుడు ఏమిచేస్తుంది పూర్తి వివరాలు వీడియో రూపం లో మీ కోసం.Pavani Reddy

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: