ఈ నటుడు తాను సంపాదించిందంతో చాల గొప్ప పని చేసాడు.

ఈ నటుడు తాను సంపాదించిందంతో చాల గొప్ప పని చేసాడు.

Telugu Movie Newsతెలుగు సినిమా లో ప్రముఖ నటుడు నర్రా వెంకటేశ్వర్ రావు గురించి చెప్పాలి అంటే మనం రోజు చూసే సినిమాల్లో ఎదో ఒక రకంగా మనకు కనిపిస్తాడు. నర్రా వెంకటేశ్వర్ రావు దాదాపు 500 కి పైగా సినిమాలలో నటించాడు.తెలుగు సినిమాల్లో విలనిజాన్ని చాల సాధారణంగా రోజు మన చుట్టు తిరిగే మనిషి ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ఆలా చేయడం నర్రా వెంకటేశ్వర్ రావు ప్రత్యేకత. నిజానికి నర్రా వెంకటేశ్వర్ రావు సినిమాల్లో విలన్ గ నటించిన తన నిత్యా జీవితం లో మాత్రం ఎంతో ఉన్నత బావాలు కలిగిన వ్యక్తి అందుకే తాను నటన ద్వారా సంపాదించినా దాని ఎం చేసాడో మీకు తెలియాలి అంటే ఈ క్రింద వీడియో ని చూడండి.Telugu Movie News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: