కెసిఆర్ కు ఉత్తరం రాసిన ఇవంకా ట్రంప్.

కెసిఆర్ కు ఉత్తరం రాసిన ఇవంకా ట్రంప్.

Ivanka Trump

ఇవంకా ట్రంప్ ప్రపంచ వాణిజ్య సమ్మేళనం కోసం మన హైదరాబాద్ లో కొద్దీ రాజుల క్రితం పర్యటించారు.కేసీర్ ప్రభుత్వం దాదాపు 200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ని ఒక సుందర నగరంగా తయారు చేసారు.అమెరికా చేరుకున్నాక ఇవంక తన హైదరాబాద్ లో గడిపిన మధుర క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ మన తెలంగాణ ముఖ్య మంత్రికి కెసిఆర్ కి అభినందన లేఖను రాసింది. ఇప్పటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచ వాణిజ్య సమ్మేళనం కోసం చేసిన ఏర్పాట్లను చూసి అభినందించాడు.Ivanka Trump

ఇవంక ట్రంప్ ఇప్పటికే తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీర్ ను 2018 ఫిబ్రవరి లో అమెరికాకు పర్యటనకు రావాల్సిందిగా కోరారు.ఏది ఏమైనా పడ్డ కష్టానికి ఫలితం వస్తుంది అన్నమాట .

See More Ivanka Trump:

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవంకా కోసం ఖర్చు పెట్టిందో తెలుసా.

రాత్రి హోటల్లో బాహుబలి 2 చూసిన ఇవాంకా ప్రభాస్ ను ఏమన్నారో చూడండి.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: