మొదటి రాత్రి రోజే పెళ్ళానికి నరకం చూపించిన శాడిస్ట్ మొగుడు.

Telugu News:Husband Touture wifeప్రపంచం ఏ మతమైనా కులమైన వివాహబంధానికి చాల ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది. మరి ముఖ్యం గా హిందూ సంప్రదాయం లో వివాహ బంధానికి ఎంత ప్రాముఖ్యత అంటే ప్రతి తన జీవితం లో చేసుకునే పండుగల్లో పెళ్లి అనే పండగ మొదటి స్థానం లో ఉంటది. అలాంటి వివాహ బంధంలో ఒక జంట లో భర్త వాళ్ళ మొదటి రాత్రి భార్యకు తన వికృత చేష్టలతో తీవ్రంగా గాయ పరిచి ఆనందపడ్డాడు.ఇదేనా మొదటి రాత్రి అంటే భయపడేలా ఉంది అక్కడ చూసిన వారికీ. ఇక్కడ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా బాగా చదువుకున్న వారే. ఈ సంఘటన మన తెలుగు రాష్ట్రము లోనే జరిగింది మరిన్ని పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింద వీడియో ని పూర్తిగా చూడండి. Telugu News

See More Telugu News:

ఏ విధంగా గోమాత ను సేవించడం ద్వారా లక్ష్మి దేవి కటాక్షం పొందవచ్చు.

ఒక వ్యక్తి తలను ఇంకొక వ్యక్తి మొండానికి విజయవంతంగా అతికించిన డాక్టర్లు .

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: