ఈ అమ్మాయి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకొనే ఏం చేసిందో మీరే చూడండి.

ఈ అమ్మాయి అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకొనే ఏం చేసిందో మీరే చూడండి.

Telugu Newsపోతులూరి వీర భ్రమం గారు కలియుగం లో మనిషి ఊహకు కూడా అందని విషయాలు జరుగుతాయి అని చెప్పాడు.కడప లో జరిగిన ఈ యదార్థ సంఘటన మనిషి డబ్బుల కోసం ఇంత దిగజారి బతికి ఏం లాభం అనిపిస్తుంది. డబ్బు కోసం లేదా సెక్స్ కోసం ఒక మగాడు పెళ్లిలు చేసుకున్నాడు అంటే ఒక అర్థం ఉంది. పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కూడా నిండని ఒక అమ్మాయి తాను మగాడిని అని చెప్పి ముగ్గురు అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకుంది.ఎందుకలా చేసింది మీకు తెలియాలి అంటే ఈ క్రింద ఉన్న పూర్తి వీడియో ని చూడండి.Telugu News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: