మన దేశంలో విడుదలకి నోచుకోని సినిమాలు ఇవ్వే.

మన దేశంలో విడుదలకి నోచుకోని సినిమాలు ఇవ్వే.

Banned Films మన దేశం లో వివాహాస్పద సినిమా లు రిలీజ్ కాకుండా కేంద్ర సినిమా నియంత్రణ మండలి ఆపుతుంది. ఈ మద్యే “పద్మావతి” సినిమా విడుదల విషయం లో ఎన్నో మలుపులు జరుగుతున్నాయి.చాల మంది సినిమా ఒక కళగా చూడాలి కానీ ఎలాంటి వ్యక్తి గత ప్రమేయం లేకుండా చూసుకోవాలి. మన దేశం లో ఒక ప్రాంతం,ఒక వర్గానికి నచ్చక పోయిన సినిమాను విడుదలని నిలిపి వేస్తారు. ఎన్నో కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీస్తే అనుకున్న సమయానికి సినిమా విడుదల చేయక పోతే నిర్మాత భారీగా నష్టం వస్తుంది. కొంత మంది నిర్మాతలు తమ సినిమా లు విడుదలకి అంగీకరించపోయిన వేరే దేశాలలో ఆ సినిమాలకి చాల మంచి పేరు వచ్చింది. ఇంతకీ ఆ సినిమాలు ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే ఈక్రింద వీడిని పూర్తిగా చూడండి.Banned Films 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: