బాహుబలి రికార్డులను తిరగ రాసిన వీడియో.

Bahubali Newsయు ట్యూబ్ లో ప్రతి ఒక్కరు బాహుబలికి సంబందించిన ట్రైలర్ ,పాట లేదా సినిమా సన్నివేశాలను చూసి ఆనందిస్తుంటారు.బాహుబలి పాట మీద చేసిన ఒక చిన్న పిల్లల వీడియోకి యు ట్యూబ్ లో వచ్చిన స్పందనకి మన నిజమైన బాహుబలి రికార్డులను తిరగరాసింది. యు ట్యూబ్ లో ఈ వీడియో ని ఇప్పటికే 3 కోట్ల మందికి పైగా చూసి ఎంజాయ్ చేసారు. ఇన్ని వ్యూస్ గల బాహుబలి సంబంధించిన వీడియో ఏది కూడా యూట్యూబ్ లో లేదు.ఈ వీడియో ఇప్పటివరకు 20 లక్షల రూపాయల పైగా ఆదాయాన్ని సంపాదించింది.Bahubali News

See More Bahubali News:

రాత్రి హోటల్లో బాహుబలి 2 చూసిన ఇవాంకా ప్రభాస్ ను ఏమన్నారో చూడండి.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: