బిగ్ బాస్ అర్చన ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది .

బిగ్ బాస్ అర్చన ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది .

Actress Archanaతెలుగులో బిగ్ బాస్ షో లో నటించిన వారందరు ఇప్పుడు చాల సినిమాలో బిజీ గ ఉన్నారు. నటి అర్చన కూడా బిగ్ షో లో దాదాపు ఫైనల్ వరకు వెళ్లి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది.నటి అర్చన బిగ్ బాస్ షో తరువాత త్వరలో పెళ్లి చేసుకోనుంది అనేక పుకార్లు వచ్చాయి. బిగ్ బాస్ షో పూర్తి అయినా తరువాత అర్చన కు సినిమా అవకాశాలు అంతగా లేక పోవడం వలన ఇప్పుడు ఆమె చేసి పని అందరి ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.Actress Archana

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: