ఒక వ్యక్తి తలను ఇంకొక వ్యక్తి మొండానికి విజయవంతంగా అతికించిన డాక్టర్లు .

 

వైద్య రంగం లో సంచలన అరుదైన శస్త్రచికిత్స విజయ వంతమైంది. ఒక మనిషి శరీరానికి ఇంకొక మనిషి తలను అమర్చడం అనేది వైద్య శాస్త్రం లో ఒక అరుదైన శస్త్ర చికిత్స. ఈ అరుదైన చికిత్స ఏమాత్రం అటుఇటు అయినా రెండు నిండు ప్రాణాలకు పోయే అవకాశం ఉంది. దాదాపు 18గంటల కి పైగా కష్టపడి ఒక డాక్టర్ చనిపోయిన వ్యక్తి తలను ఇంకొక వ్యక్తికి అమర్చే అరుదైన చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేసాడు. ఇంతకీ ఎవరా డాక్టర్ ఏంటి స్టోరీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియోని పూర్తిగా చూడండి.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: