నవంబర్ 18న అమావాస్య  రోజు ఈ పరిష్కారం చేస్తే మీరే కోటీశ్వరులు.

హిందూ సంప్రదాయం లో కార్తీక మాసానికి ఉన్నంత విశిష్టత మరే మాసానికి లేదు. ఈ శనివారం కార్తీక మాసం ముగియ బోతుంది. శనివారం రోజు పవిత్రమైన కార్తీక అమావాస్య,శని దేవుకిని ఆరాదించడానికి అనువైన రోజు . క్రింద పేర్కొన్న చిన్న చిన్న పరిష్కారాలు పాటిస్తే మీరు కోటీశ్వరులు,అనుకున్న పనిలో విజయవంతం కావడానికి కావలసిన దైవ అనుగ్రహం మీకు లభిస్తుంది.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: