బాహుబలి స్టంట్ చేయబోయి ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు.

 

కేరళ లో ఒక వ్యకి అచ్చం బాహుబలి సినిమాలో హీరో ప్రభాస్ చేసిన విన్యాసాన్ని చేయబోయి చివరకు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. సినిమా అభిమానానికి ఒక అంతు అనేది లేదు అనడానికి ఇది ప్రత్యేక్ష ఉదాహరణ. కేరళలో జరిగిన ఈ సంఘటన మరింత వివరంగా మీ కోసం.

కేరళలో ఇద్దరు స్నేహితులు మద్యం సేవించిన తర్వాత ఆలా వెళుతుంటే ఒక ఏనుగు కనిపించింది. ఇద్దరిలో ఒక్కడు ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్లి కొద్దీ దూరం నుండి అరటి పండ్లు తినిపించి ఏనుగును మచ్చిక చేసుకున్నాడు. ఇంతలో మనోడికి బహుబలి 2 లో ప్రభాస్ ఏనుగు తొండం మీద నుండి పైకి ఎక్కే సీన్ గుర్తొచ్చి అలాగా చెయ్యాలి అనుకున్నాడు. ఏనుగుపై కాలు పెట్టగానే అది అతనిని తొండంతో తీసి కొట్టింది. ఇంకేముంది సీన్ కట్ చేస్తే మనోడిని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లారు. మీ బాహుబలి ఇక లేడు అని చెప్పారు.

సినిమా ను సినిమా లాగా చూడడం మంచింది . పనికి రాని సాహసాలు చేసి అత్యంత విలువైన ప్రాణాలు పోగొట్టు కోవద్దు.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: