పెళ్లి రోజు నే అనుకోకుండా చనిపోయింది మరి శవాన్ని ఏం చేసారు.

అందరు బంధువులు పెళ్లి పనుల్లో చాల హడావిడిగా ఉన్నారు .ఒక పక్క పెళ్లి కూతురు తన రూమ్ లో పెళ్లి కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన డ్రెస్ వేసుకొని అలంకరణ చేసుకుంటుంది . ఇంకా 15 నిమిషాల్లో పెళ్లి కూతురు పెళ్లి పీటలు ఎక్కాలి ఇంతలో అనుకోని చిన్న సంఘటన వల్ల పెళ్లి కూతురు చివరకు ప్రాణం తీసింది. తన కూతురు మరణం తట్టుకోలేక కన్నా తల్లి ఆ శవాన్ని ఏంచేసింది పూర్తిగా ఈ వీడియోలో మీ కోసం .

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: