అవాంఛిత గర్భాన్ని రాకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న చిట్కా మీ కోసం.

ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్ లో కొత్తగా పెళ్లి అయినా భార్య భర్తలు వెంటనే పిల్లలు కనడానికి ఇష్ట పడడం లేదు. కొత్తగా పెళ్లి అయినా చాల మంది భార్య భర్తలు తమ పార్టనర్స్ ప్రేమను ఆస్వాదించడానికి కనీసం పెళ్ళైన 2 నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు కనాలని అనుకోవట్లేదు. ఒక చిన్న చిట్కా ముందుగానే పాటిస్తే ప్రెగ్నెన్సీ ముందుగానే ఆపవచ్చు. అవాంఛిత గర్భాన్ని ఆపడానికి ఉన్న ఒక చిన్న చిట్కా మీకోసం.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: