భారత మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం జీవిత విశేషాలు .

భారత మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం జీవిత విశేషాలు . 

మన భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డా అబ్దుల్ కలాం గురించి తెలియని వారు లేరు అని చెప్పాలి.అబ్దుల్ కలాం జీవితం  ప్రతి ఒక్క విద్యార్తి కి ఎంతో ఆదర్శం. కలాం జీవితం బావి భారత విద్యార్తులకు దిశా నిర్దెషం చెసేంత గొప్పగా ఉంటుంది  అని అబ్దుల్ కలాం స్వీయ చరిత్ర   చదివితే  గాని తెలియదు.నిజానికి అబ్దుల్  కలాం జీవితం ఎన్నొ ఒడి దుడుకులు  మధ్య  సాగుతు  ఇండియా లొనే పేరున్న ఉపగ్రహ  శాస్త్రవేత్తగ ఎదగడం  తర్వాత  ఇండియా కి రాష్ట్రపతిగ దేశానికి  సేవ చేయడం  ఒక మనిషి కష్టపడితే ఎదైన  సాదించగలడు అనడానికి మంచి  ఉదాహరణ.

అబ్దుల్ కలామ్ తల్లి దండ్రులు ఆర్థికంగా చాలా వెనుకబడిన వారు కనీసం కలాంకు రెండు పూటలా కడుపు నిండా బోజనం పెట్ట లేని పరిస్థితి. ఈ పుస్తకం లో అబ్దుల్ కలామ్ జీవితంలో అత్యంత కఠినమైన పరిస్థితులను ఓర్పు తో ఎలా  పరిష్కరించు కొని ముందుకు సాగాడో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఈ పుస్తకం లో ఉన్నాయి.మార్కెట్లో ఈ పుస్తకం 200 రూపాయల్లో మీకు లభిస్తుంది  ఈ పుస్తకం మీ పిల్లలకు మంచి స్నేహితుడు లాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది .
News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: