డిసెంబర్ 29న ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు మీరు ఈ చిన్న పనితో మీకు దైవానుగ్రహం కలుగును.

డిసెంబర్ 29న ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు మీరు ఈ చిన్న పనితో మీకు దైవానుగ్రహం కలుగును.

On

డిసెంబర్ 29న ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు మీరు ఈ చిన్న పనితో మీకు దైవానుగ్రహం కలుగును.

నగ్నంగా స్నానం చేసే అలవాటు ఉందా .ఐతే ఇది మీకోసం.

On

నగ్నంగా స్నానం చేసే అలవాటు ఉందా .ఐతే ఇది మీకోసం. మనలో చాలా మందికి శరీరం మీద ఉన్న బట్టలు పూర్తిగా విప్పేసి స్నానం చేసే అలవాటు ఉంటది.ఇది చాల మంది తెలియక చేసే తప్పిదం. కానీ హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలలో స్నానాన్ని ఎలా ఆచరించాలి అన్న అంశం మీద చాలా వివరణ ఉంది.మన హిందూ శాస్త్రం ప్రకారం…

ఏ విధంగా గోమాత ను సేవించడం ద్వారా లక్ష్మి దేవి కటాక్షం పొందవచ్చు.

On

ఏ విధంగా గోమాత ను సేవించడం ద్వారా లక్ష్మి దేవి కటాక్షం పొందవచ్చు. దేశ భారత దేశ హిందూ సాంప్రదాయం లో దైవ ఆరాధన,దైవ దర్శనానికి ప్రత్యేక స్తానం ఉంది. మన దేశంలో ఒక్కొక ప్రాంతాలలో ఒక్కొక దైవాన్ని ఎక్కువగా ఆరాధిస్తారు. మన భారత దేశం ఎన్ని సాంప్రదాయ దైవ ఆరాధన పద్ధతులు ఉన్న గోమాతకి ఉన్న ప్రాముఖ్యక…

నవంబర్ 18న అమావాస్య రోజు ఈ పరిష్కారం చేస్తే మీరే కోటీశ్వరులు.

On

నవంబర్ 18న అమావాస్య  రోజు ఈ పరిష్కారం చేస్తే మీరే కోటీశ్వరులు. హిందూ సంప్రదాయం లో కార్తీక మాసానికి ఉన్నంత విశిష్టత మరే మాసానికి లేదు. ఈ శనివారం కార్తీక మాసం ముగియ బోతుంది. శనివారం రోజు పవిత్రమైన కార్తీక అమావాస్య,శని దేవుకిని ఆరాదించడానికి అనువైన రోజు . క్రింద పేర్కొన్న చిన్న చిన్న పరిష్కారాలు పాటిస్తే మీరు…