కామాంధులకు కడుపుతో ఉన్న ఆడ వారు కూడా కనిపించడం లేదు.

కామాంధులకు కడుపుతో ఉన్న ఆడ వారు కూడా కనిపించడం లేదు.

woman sexual harassmentమనిషి తన ఎదురుగ ఉన్న మనిషికి ఇచ్చే మర్యాదని బట్టి తన ఎలాంటి వాడు అని మనం చెప్పవచ్చు.ఈ ఆధునిక యుగంలో ప్రతి మనిషి ఎదో సాధించాలని అనుకుంటు ఆ ప్రయాణంలో చంద్రుని పై కాలు పెట్టాడు ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే అంగారకుని పై కూడా కాలు పెట్టబోతున్నాడు. మనిషి ఇంత అభివృధి సాధించిన మనిషి తనలోని అవాంఛిత సెక్స్ కోరికలు తాగించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం లేదు. ఆడవాలని ,మగవాళ్ళు చాల ప్రదేశాలలో లైంగిక వేధింపుల చేసారని మనం విన్నాం ,చూసాం కానీ ఇక్కడ ఒక నిండు గర్భిణికి కూడా లైంగిక వేధింపుల చేస్తున్నారంటే మగాడు సెక్స్ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఎంతలా దిగజారుతుందంటే ఇది ఒక ఉదాహరణ . ఇంతకీ ఎక్కడ ఒక నిండు గర్భిణికి లైంగిక వేధింపులకు గురైయిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియోని చూడండి.woman sexual harassment

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: