జనవరి 26 న తెలుగు వారి పరువు తీసిన వరంగల్  జిల్లా కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి .

జనవరి 26 న తెలుగు వారి పరువు తీసిన వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి .

warangal collector amrapaliమన భారత దేశంలో హిందువుల,ముసల్మాన్ ,క్రిస్టియన్ లాంటి ఎన్ని మతాలు ఉన్న అందరి కలిపి జరుపుకునే పండగ రిపబ్లిక్ డే. మనలో కొత్త మందికి కనీసం జనవరి 26 ప్రత్యేకత గురించి కూడా తెలియదు అంటే మనం మన దేశాన్ని ఎంతలా ప్రేమిస్తామో చెప్పడానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ. జనవరి 26 ప్రత్యేకత తెలియాలి వారిలో ఎంపీలు,ఏమ్మెల్యేలు ,ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు,చదువుకునే విద్యార్థులు కూడా చాలా మందే ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే వీరందరు ప్రభుత్వం మీదనే ఆధారపడి బతుకుతున్నరు. ఎక్కడో పాకిస్తాన్ లో ఉన్న వాడు మన జాతీయ జెండా ని అవమానిస్తే ఎంతో కోపం వస్తుంది మన పక్కనే ఉండి జనవరి 26గురించి తెలియన వారిని ఏమి అనలేము అనడానికి జనవరి 26 న వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి ఒక మంచి ఉదాహరణ. ఇంతకీ ఆమ్రపాలి ఎం చేసిందో పూరి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.warangal collector amrapali

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: