అక్కడ పెళ్లికి  ముందే సెక్స్ పరీక్షా లేదంటే అంతే .

అక్కడ పెళ్లికి ముందే సెక్స్ పరీక్షా లేదంటే అంతే .

sex before marriageమన ఆదునిక ప్రపంచం లో ఉన్న కొన్ని దేశాల్లో ఉన్న సంప్రదాయాలు తెలుసుకుంటే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది.ప్రపంచలో ప్రతి దేశాలలో పెళ్లి కి చాల ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎందుకంటే మనిషి పెళ్లి తరువాత తన కున్న సంతానోత్పత్తి ద్వారానే రోజు రోజుకు ప్రపంచం మీద మనిషి జనాభా ను పెంచుతూ అభివృద్ధి వైపు దూసుకుపోతున్నాడు. పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందు ఎన్నో రకాల పరీక్షల గురించి మనం విని ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ ఒక సంప్రదాయం పెళ్లి చేసుకునే మగాడు పెళ్లికి ముందే శృంగార పరీక్షను ఎదుర్కోని దానిలో ఉత్తీర్ణులు అయితే పెళ్లి చేస్తారు.ఇంతకీ ఇలాంటి సంప్రదాయం ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియోని చూడండి.sex before marriage

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: