ప్రముఖ బుల్లితెర నటీమణి మరణం. తీవ్ర విషాదంలో సినీ పరిశ్రమ.

ప్రముఖ బుల్లితెర నటీమణి మరణం. తీవ్ర విషాదంలో సినీ పరిశ్రమ.

సినిమా పరిశ్రమలో నటీనటుమణుల మరణం ఎంతో మంది అభిమానులను నిరాశకు గురి చేస్తుంది. రోజు టీవిలో కనిపించే నటులు ఇక లేరు అంటే ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి చాల సమయం పట్టవచ్చు. తెలుగు లో హీరో శ్రీహరి మరణం సినిమా పరిశ్రమలో చాల కాలం వరకు ఆ స్థానాన్ని ఎవరు భర్తీ చేయలేక పోయారు. నటీనటులు నటన సామర్త్యం వాళ్ళు లేనప్పుడే మనకు కోట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. హిందీ బుల్లి తెరకు ఈ నటీమణి గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బుల్లి తెర సీరియల్స్ నిర్మాణం మొదలు అయ్యినప్పటి నుండి తాను నటిస్తూనే ఉంది అనుకోకుండా ఆమె మరణం ఎంతో మందిని కదిలించి వేసింది. ఇంతకీ ఎవరా నటీమణి పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియోలో మీ కోసం.serial actress died

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: