ప్రదీప్ కార్లో ఉన్నది నేనే అయితే ఏంటి అని అన్న  శ్రీముఖి.

ప్రదీప్ కార్లో ఉన్నది నేనే అయితే ఏంటి అని అన్న శ్రీముఖి.

Pradeep Drunk Drive

నూతన సంవత్సర సంబరాలు ముగించుకొని తన ప్రదీప్ తన కారులో ఇద్దరు అమ్మాయిలతో కలిస్తే వస్తుంటే పోలీసులకి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుదాటిన ప్రదీప్ అజ్ఞాతం లో ఉన్నాడు.ప్రదీప్ తల్లి తన కుమారుడు సినిమా పరిశ్రమకి రాక ముందు ఇలాంటి అలవాట్లు ఏమి లేవని స్పష్టం చేసింది. ప్రదీప్ సినిమా పరిశ్రమలో వచ్చాక ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల స్నేహం వాళ్ళ మా వాడు తాకుడు అలవాటు పడ్డాడు తల్లి చెబుతుంది. ఇంతకీ కారులో ఉన్న ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఎవరా అని ఆరా తీయగా ఒకరు శ్రీముఖి అని తెలిసింది. ప్రదీప్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుపడినప్పుడు తనతో కారులో ఉన్నది నేను అంటూ శ్రీముఖి చేసిన ఆసక్తికర వాక్యాలు ఈ క్రింద వీడియోలో మీ కోసం.Pradeep Drunk Drive

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: