ప్రదీప్ కి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో కోర్ట్ ఏం శిక్షవేసిందో తెలిస్తే నోరు వెళ్లబెడతారు.

ప్రదీప్ కి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో కోర్ట్ ఏం శిక్షవేసిందో తెలిస్తే నోరు వెళ్లబెడతారు.

pradeep drunk and drive caseనూతన సంవత్సర మొదటి రోజు ప్రముఖ బుల్లి తెర వాఖ్యత ప్రదీప్ మాచిరాజు అధికంగా మద్యం సేవించి కారు నడిపినందుకు పోలీసులు ప్రదీప్ పై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు నమోదు చేసింది మీ తెలుసు.ప్రదీప్ తనపై నమోదు చేసిన రెండు కేసులకు సంబంధించి ఒకే సారి నాంపల్లి కోర్ట్ లో హాజరు అయ్యాడు.ప్రదీప్ తను షూటింగ్ లో బిజీగా ఉండడం వలన కోర్టులో హాజరు కావడానికి పోలీసులను కొద్దిగా సమయం అడగడం వలన కేసు ఆలస్యంగా కోర్ట్ ముందుకు వచ్చింది. ప్రదీప్ తన కారు కి ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా నల్లటి పూతని వాడడం మరొకటి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు లో కోర్టులో జడ్జ్ వేసిన శిక్ష పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియోలో మీ కోసం.pradeep drunk and drive case

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: