మనిషి ప్రాణం తీసిన కోతి,నవ్వకండయ్యా బాబు ఇది నిజం.

మనిషి ప్రాణం తీసిన కోతి,నవ్వకండయ్యా బాబు ఇది నిజం.

monkey killed manఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషి తన పుట్టక ఎప్పుడు ఎలా ఎక్కడ పుడతాడో ఎవ్వరికి తెలియదు కానీ పెరిగిన తర్వాత తన తెలివితో తమ పేరును ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మహాత్మా గాంధీ,భగత్ సింగ్,ఝాన్సీ లక్ష్మి భాయ్ ఇలాగ ఎంతో ప్రముఖుల తమ ప్రాణాలను ఒక మంచి పనికోసం అర్పించి ఇప్పటికి మనమందరి మదిలో మరచిపోలేని పేరును సంపాదించుకున్నారు. ఒక ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త ఒక సమావేశంలో ఇలా అన్నాడు పేదవాడిగా పుట్టడం నీ తప్పు కాదు కానీ పేదవాడిగా చావడం నీ చేతులారా చేసే పెద్ద తప్పు. ప్రతి మనిషి తన చావుకి ఒక విలువని ఇచ్చుకోవాలి పనికి రాని దానికోసం మరణిస్తే ఆ జీవితానికి విలువ ఉండదు అని మన పెద్దలు ఎప్పుడో అన్నారు.మనిషి కోతి నుండి రూపాంతరం చెంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మానవుడిగా మారాడు అని చిన్నపుడు బడిలో చదువుకున్నాం. కానీ అదే కోతి మనిషి ప్రాణాలను తీసిన యదార్థ సంఘటన ఈ క్రింద వీడియోలో మీ కోసం.monkey killed man

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: