జనవరి 31న ఈ గ్రహం వారికి మరణ గండం  ,తగిన  జాగ్రత్త పాటించండి.

జనవరి 31న ఈ గ్రహం వారికి మరణ గండం ,తగిన జాగ్రత్త పాటించండి.

lunar eclipse on 31 january 2018మన హిందూ సంప్రదాయానికి కొన్ని వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉంది. హిందూ సంస్కృతి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని గురించి మన పురాణాలూ ఎంతో వివరంగా చెప్పారు. మన హిందువులకి జ్యోతిష శాస్త్రం ఒక గొప్ప వరం. ప్రతి మనిషి తన జీవిత గమనాన్ని జ్యోతిష శాస్త్రం ఆధారంగా ముందే తెలుసుకోవచ్చు. ప్రపంచం లో జరిగిన అత్యంత ప్రమాదకర ప్రకృతి విపత్తుల గురించి జ్యోతిష శాస్త్రం ముందే హెచ్చరించింది . పోతులూరి వీరబ్రహేంద్ర స్వామి వారు ముందు తరాల మనిషి జీవితం లో జరగ బోయే అంశాలను ఆసక్తికర విషయాలను ఎప్పుడో చెప్పి ఉన్నారు. జనవరి 31 న నవ గ్రహాల సమాచారం ప్రకారం కొన్ని రాశుల వారు కొన్ని రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇంతకీ ఏంటా రాశులు ,వారికీ జరిగే అనర్థం పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీకోసం.lunar eclipse on 31 january 2018

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: