ఆ హీరో పొద్దునే భార్యను చూడకుండా షూటింగ్ లకు కూడా రాడు .

ఆ హీరో పొద్దునే భార్యను చూడకుండా షూటింగ్ లకు కూడా రాడు .

hero victory venkateshమన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఆ హీరోకు మహిళల అభిమానులే ఎక్కువ. హీరోగా తాను చేసిన సినిమాల్లో హీరోయిన్లకి కూడా చాల ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వాడు. కొన్ని సినిమాలలో తనతో సమానంగా హీరోయిన్ పాత్ర ఉన్న ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా అలాంటి సినిమాలు చేసాడు. తాను బయట ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కుటుంబ సభ్యులతో మాములు మనిషిలాగ ఉండడం అతనికి సొంతం.తన సినిమా ప్రయాణంలో ఇప్పటి వరకు షూటింగ్ రోజుల్లో తన పని చేసుకుంటూ పక్క వారిని ఒక మాట అనకుండా ఉండే ఒకే ఒక వ్యక్తి అతనే. మన హిందూ సంప్రదాయం లో భర్త ఏదైనా పని మీద బయటకు వెళ్తుంటే భార్యను ఎదురు రమ్మంటారు ఎందుకంటే భర్త చేయబోయే పని విజయ సాధించాలన్నది ముఖ్య ఉద్దేశం.అచ్చం ఇలాంటి సంప్రదాయాన్ని పాటించే మన తెలుగు అగ్ర హీరో ఎవరో తెలుసు కోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.hero victory venkatesh 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: