హీరో సుమన్ గురించి పోలీసులు బయట పెట్టిన ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలు.

హీరో సుమన్ గురించి పోలీసులు బయట పెట్టిన ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలు.

hero suman thalwarతెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో అప్పట్లో అందరికన్నా ఎక్కువ అందగాడు అప్పటి అమ్మాయిల కళల రాజా కుమారుడు హీరో సుమన్.వెండి తెర మీద ఎలాంటి మేక్ అప్ లేకుండా సహజ సిద్దమైన తన అందం తో హీరోయిన్ లు కూడా అసూయపడేలా నటించడం ఒక హీరో సుమన్ కే చెందుతుంది.హీరో సుమన్ తన మార్షల్ ఆర్ట్ కళతో కూడా ప్రేక్షకుల మదిలో మంచి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. అప్పట్లో హీరో సుమన్ ఒక పోలీస్ కేసులో ఇరుకోవడం దానికి సంబంధించిన పోలీసులు బయట పెట్టిన భయంకర నిజాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.hero suman thalwar

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: