గజల్ శ్రీనివాస్ కుమార్తె తండ్రిని మించిన తనయురాలు .

గజల్ శ్రీనివాస్ కుమార్తె తండ్రిని మించిన తనయురాలు .

Ghazal Srinivas Daughterతనతో పాటు పని చేసే మహిళలను లైంగికంగా వేధించిన గజల్ శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం జైలు లో జీవితం గడుపుతున్నాడు. సంఘం లో అందరూ అభిమానించే పదవిలో ఉండి తన క్రింద పని చేసే వారిని ఇలా ప్రవర్తించడం ఏ ఒక్క తెలుగు వాడు స్వాగతించాడు.గజల్ శ్రీనివాస్ చేసిన పనిని బాధితురాలు ఆధారాలతో నిరూపించడం వలన తప్పించుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇది వరకు ఎన్నో కేసుల్లో సరియైన ఆధారాలు లేక ఏంటో సెలెబ్రిటీలు ఇలాంటి కేసు ల నుండి తప్పించుకున్నారు. గజల్ శ్రీనివాస్ కుమార్తె గురించి తెలుసు కుంటే ఎవ్వరైనా తండ్రికి తగ్గ కూతురు అని అనుకుంటారు .ఇంతకీ శ్రీనివాస్ కుమార్తె గురించి ఎవ్వరికి తెలియని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.Ghazal Srinivas Daughter

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: