సినిమాల్లో హీరో,హీరోయిన్లు వాడిన బట్టలను తరువాత ఏం  చేస్తారో మీకు తెలుసా.

సినిమాల్లో హీరో,హీరోయిన్లు వాడిన బట్టలను తరువాత ఏం చేస్తారో మీకు తెలుసా.

cinema costumesమన భారత దేశ చిత్ర పరిశ్రమలో హీరో,హీరోయిన్ సినిమాల్లో వాడే బట్టలను ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు అని చాల మందికి తెలియదు. ప్రతి ఒక సినిమా కి ప్రత్యేక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఆ సినిమాకి రక రకాల సన్నివేశాలకి సంబందించిన బట్టలను తయారు చేస్తుంటాడు. ప్రతి సినిమాల్లో కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ పనితనం హీరో,హీరోయిన్లు పాటల్లో వేసుకునే బట్టలని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని సినిమా పాటలలో హీరోయిన్ ల అందాల కోసం చాల మంది అభిమానులు ప్రత్యేకంగా సినిమా కోసం సినిమా హాళ్లు వరకు వచ్చిన సందర్భాలు ఎన్నో.తెలుగులో దర్శకుడు రాఘవేందర్ రావు తన సినిమాలో పాటల చిత్రీకరణ కోసం కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ తెలివికి నిజమైన పరీక్ష పెట్టే వాడు. సినిమాల్లో వాడిన రక రకాల బట్టలను సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక ఏం చేస్తారో ఈ వీడియోలో మీ కోసం.cinema costumes

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: