సంక్రాతి రోజు నిజంగా జరిగిన బాహుబలి శివగామి సన్నివేశం.

సంక్రాతి రోజు నిజంగా జరిగిన బాహుబలి శివగామి సన్నివేశం.

baahubali sivagami incidentమనందరికీ బాహుబలి ఎంతలా నచ్చిందో చెప్పడానికి ఆ సినిమా సాధించిన రికార్డులే చెబుతాయి. బాహుబలి సినిమాల్లో నటీమణి రమ్య కృష్ణ నటించిన శివగామి పాత్ర మీకు గుర్తు ఉంది కదా .సినిమాలో అప్పుడే పుట్టిన చిన్న బాహుబలి తన ఒంటి చేత్తో నది దాటుతూ ప్రాణాలు వదులుతుంది. మనిషి ఎంత ఎదిగిన ఈ ప్రపంచం లో అమ్మ ప్రేమను మరిపించే ఇంకో వస్తువు లేదు అని అమ్మ ప్రేమ ఆస్వాదించిన ప్రతి మనిషి చెప్తాడు .ఈ సన్నివేశం చాలదా అమ్మ అనే మాతృమూర్తి తన సొంత బిడ్డల కోసం తన ప్రాణాలను కూడా ఎదురురిచ్చి మరి కాపాడుకుంటుంది. అచ్చం ఇలాంటి ఒక సన్నీ వేషం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం లో జరిగింది ఇంతకీ ఎక్కడ జరిగిందో పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో మీ కోసం.baahubali sivagami incident

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: