సునీత రెడ్డి తో అక్రమ సంబంధాన్ని గురించి మల్లికార్జున రెడ్డి భార్య ఏమంది .

సునీత రెడ్డి తో అక్రమ సంబంధాన్ని గురించి మల్లికార్జున రెడ్డి భార్య ఏమంది .

ASP sunitha reddy ,mallikarjun reddy illegal affairమనిషి తన ఎంత ఎదిగిన తన శారీరక సుఖం ఎంతలా దిగజారుతాడు అని చెప్పాల్సి వస్తే సునీత రెడ్డి మరియు మల్లికార్జున రెడ్డి అక్రమ సంబంధం ఒక మంచి ఉదాహరణ.సంఘంలో ప్రజలను కాపాడాల్సిన రక్షక భటులు తమ బాధ్యతను మరిచి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని కాలాన్ని గడుపుతుంటే మన బావి తరాల వాళ్ళు వీళ్ళని చూసి ఏమని నేర్చుకోవాలి.మన దేశం లో రక్షక భటులు మామూలు జనాలు చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే తమ ప్రతాపం చూపిస్తారు మరి ఇలాంటి సంఘటనలతో సమాజానికి చెడు చేసే పోలీస్ లను ప్రభుత్వం తక్షణం పూర్తిగా ఉద్యోగం నుండి తొలగిస్తే మంచిది. ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే తన భర్త అక్రమ సంబంధం గురించి మల్లికార్జున్ రెడ్డి భార్య ఏమన్నదో పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియో లో మీకోసం.ASP sunitha reddy ,mallikarjun reddy illegal affair

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: