డిసెంబర్ 31 తర్వాత ఈ మొబైల్స్ ఫోన్ లలో వాట్స్ అప్ పనిచేయదు.

డిసెంబర్ 31 తర్వాత ఈ మొబైల్స్ ఫోన్ లలో వాట్స్ అప్ పనిచేయదు.

whatsapp updateవాట్స్ అప్ లేకుండా మనకు ఒక గంట కూడా ఉండలేదు .ప్రతి మనిషి తన నిత్యా జీవితం లో వాట్స్ అప్ ను తరుచు వాడుతూ తనకు కావాల్సిన సంచారాన్ని పొందడం లేదా పంపడం చేస్తూన్నాడు. వాట్స్ అప్ తరచుగా తన సాఫ్ట్ వేర్ అప్ డేట్స్ ను చేస్తుంది. దీన్ని వాళ్ళ కొత్త ఫోన్ లలో చాల త్వరగా వాట్స్ అప్ సేవలు పొందవచ్చు. ఫేస్ బుక్ సంస్థ వాట్స్ అప్ ను సేవలను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ బాషలలో అందిస్తుంది. వాట్స్ అప్ ఈ మధ్య తన సాఫ్ట్ వేర్ అప్డేట్ చేయడం వలన కొన్ని పాత స్మార్ట్ ఫోన్ లలో పని చేయక పోవచ్చు. ఇంతకీ ఏయే ఏయే ఫోన్ వాట్స్ అప్ పనిచేయదో తెలుసు కోవాలంటే ఈ క్రింద వీడియో ని చూడండి.whatsapp update

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: