హైదరాబాద్ మెట్రోలో మొదటి పోలీస్ కేసు .

Telugu News:metro railహైదరాబాద్ లో మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మెట్రో రైల్ ప్రారంభించాక ప్రతి సగటు నగర వాసిని మెట్రో ప్రయాణం ఆనందంలో ముంచేస్తుంది.చాలా మంది వీకెండ్ లో తమ పిల్లలకు మెట్రో ప్రయాణం ఒక మధుర మైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఆదివార లలో మెట్రో రికార్డు స్థాయిలో ప్రయాణికులను గమ్యం స్తానం చేరుస్తుంది. హైదరాబద్ మెట్రో రైల్లో మొదటి పోలీస్ కేసు నమోదు అయ్యింది.Telugu News

See More Telugu News:

యువత తప్పుదారి పడుతుంది అన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇది చదవాలి.

ఏ విధంగా గోమాత ను సేవించడం ద్వారా లక్ష్మి దేవి కటాక్షం పొందవచ్చు.

65 సంవత్సరాల విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మెట్రో రైల్ లో ప్రయాణం చేస్తూ ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా తనకి ఎదురుగ ఉన్న అమ్మాయిల ఫోటో లను తీయడం ద్వారా పోలీస్ అతనిపై కేసు నమోదు చేసారు. అరెస్ట్ చేయబడిన విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఒక్కపుడు మన విద్య శాఖ లో పని చేసేవాడు. షీ టీం పోలీస్ అతని పై ఈవ్ టీసింగ్ కేసును నమోదు చేసారు.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: