అజ్ఞ్యాతవాసి ఆడియో లాంచ్ లో పవన్ కాళ్ళు మొక్కింది ఎవరు.

అజ్ఞ్యాతవాసి ఆడియో లాంచ్ లో పవన్ కాళ్ళు మొక్కింది ఎవరు.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 25 సినిమా అజ్ఞ్యాతవాసి ఆడియో లాంచ్ ప్రోగ్రాం లో ఒక అభిమాని ఏకంగాPawan Agnyatavasi పవన్ కల్యాణ్ కాళ్ళను మొక్కాడని ప్రయత్నించాడు . పవన్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళొతో తన అభిమాని తన వద్దకి పంప మన్నాడు. అభిమాని తో ఓపికగా సెల్ఫీ దిగి అతనిని ఎంతో ఆనంద పరిచాడు.పవన్ కళ్యాణ్ ను దేవుడు లాగా అనుకునే అభిమానికి పవన్ ఇచ్చిన మర్యాద నిజంగా అద్భుతం. పవన్ మంచితనం కి ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ఇంతకీ ఎవరా అభిమాని పూర్తి విషయాల కోసం ఈ క్రింద వీడియో ని చూడండి.Pawan Agnyatavasi

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: