కొత్త సంవత్సరంలో బ్యాంకు అకౌంట్ల పై మోడీ ప్రభుత్వం దృష్టి.

కొత్త సంవత్సరంలో బ్యాంకు అకౌంట్ల పై మోడీ ప్రభుత్వం దృష్టి.

india newsమన భారత దేశ ప్రధాని తీసుకున్న సాహసోపేత నిర్ణయాలు అమెరికా అధ్యక్షున్ని కూడా ఆశ్చర్య పరిచింది. మోడీ నల్ల ధనం తో పోరాటం ఒక రాజుతో తేలేదు కాదు దీనికి చాల పటిష్ట మైన ప్రణాళికలు దాన్ని అమలు చేసే సత్తా ఉండాలి. మిగతా ప్రభుత్వాలతో పిలిస్తే మోడీ ప్రభుత్వం చాల కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకున్న రాబోయే రోజుల్లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత పుంజుకొంనుండి. ఇప్పటికే రక రకాల కొత్త నిర్ణయాలతో ముందుగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తుంది. మోడీ ప్రభుత్వం కొత్తగా అకౌంట్ తెరిచే వారికీ కొన్ని బ్యాంకుల అకౌంట్లను మాత్రమే అనుమతిస్తుంది. ప్రభుత్వం నుండి సబ్సిడీ వంట గ్యాస్,రేషన్ సామాను మరియు ఇతర సేవలు కావాలనుకునే వారు తప్పక పాటించాలి. ఏ ఏ బ్యాంకులో అకౌంట్ మాత్రమే తెరవాలి పూర్తి వివరాలు ఈ క్రింద వీడియో రూపం లో మీకోసం.india news

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: