ఒక్కపుడు టాలీవుడ్ హీరో ఇప్పుడు పోర్న్ స్టార్ గా మారి చివరికి ‘గే’ గా పిలిపించుకుంటున్నాడు.

ఒక్కపుడు టాలీవుడ్ హీరో ఇప్పుడు పోర్న్ స్టార్ గా మారి చివరికి ‘గే’ గా పిలిపించుకుంటున్నాడు.

Hero Harishతెలుగు సినిమా నటులని ప్రేక్షకులను ఆదరించినంత కాలం వారికీ తిరుగులేదు అని చెప్పాలి.నిజానికి సినిమా రంగం లో ఎన్నో రకాల మార్పులు వస్తున్నాయి వాటిని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో అలాంటి నటులు సినిమా చేయక పోయిన జీవితాన్ని సంతోషంగా గడిపేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు సినిమా లో హీరో అవకాశం వస్తే వరుసగా అవకాశాలు వచ్చేవి మరి ఎప్పుడు ఒక సినిమాల్లో హీరో వేషం అంటేనే చాలా కష్టమైన పని. ఒక్కపుడు మనందరం అందరించిన సినిమా హీరో మరి ఇప్పుడు ఆ హీరో గురించి ఏమని చెప్పాలి అర్థం కావడం లేదు. ఇంతకీ ఎవరా హీరో పూర్తి వివరాలు వీడియో రూపం లో మీ కోసం.Hero Harish

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: