ఈ కండోమ్ ధర కేవలం 5000 రూపాయలు మాత్రమే..

ఈ కండోమ్ ధర కేవలం 5000 రూపాయలు మాత్రమే..

Health Newsప్రస్తుత ఆధునిక ప్రపంచంలో కండోమ్ వాడకం గతంతో పోలిస్తే చాల బాగా పెరిగింది.చాల మంది మగ వాళ్ళు ,కొంత మంది స్రీలు పెళ్ళికి ముందే సెక్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇది బయటకి చెప్పక పోయిన మనందరికీ తెలిసిన నిజం. మన హిందూ భారత దేశం లో పెళ్ళికి చేసే సెక్స్ ను మన సంస్కృతీ ఒప్పుకోదు . పాచ్యాత దేశాలలో 13 ఏళ్ళ వయసుకే పిల్లకి సెక్స్ కి సంబంధించిన కోరికలు కలగడం దీన్ని అవాంచిక గర్భాన్ని నిరోధించడానికి కండోమ్ ను అక్కడ విరి విరిగా వాడుతారు. ఇక్కడ ఒక కండోమ్ ధర 5000 రూపాయలు ఎందుకంత ధర తెలియాలంటే ఈ క్రింద వీడియో ని చూడండి.Health News

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: